Odaberite temu koju želite da obradite
Smjernice za obradu teme možete pročitati ovdje.
Opšte smjernice za obradu teme

Odabir teme

Pozvani ste da sami odredite i odaberete temu u kojoj prepoznajete kulturnu vrijednost ili koja za vas znači kulturno dobro, odnosno da priložite podatke o onome što smatrate svojim nasljeđem i nasljeđem svoje porodice i zajednice.

Tema može obuhvatiti svjedočanstva o sjećanjima na osobu, događaj, mjesto, lokalitet, objekat, svjedočanstva o legendama, običajima, obredima, praksama, umijeću, zanatu, mjestima, objektima, građevinama, nazivima, govoru, jeziku, upotrebnim predmetima ili predmetima umjetničke vrijednosti koje čuvate, odnosno baštinite u okviru svoje porodice i/ili zajednice, koji nisu uopšte ili nisu dovoljno propoznati i vrednovani.

Porijeklo

Priča koju dijelite ne mora biti jako stara. Možda su vaši preci došli iz drugoga kraja i na ovom prostoru promijenili svoje životne i kulturne navike ili održali one koje baštine iz drugih krajeva. Vaše svjedočanstvo može biti o tome – o načinu na koji su doživjeli ovaj prostor i kulturu ili o načinu na koji i dalje žive kulturu nekog drugog prostora na ovome prostoru.

Manjine

Posebno će biti dragocjeno svjedočanstvo RE populacije, koja je odavno prisutna na ovim prostorima i koju je cilj ravnopravno zastupiti i uključiti u dijalog o kulturi/ama na prostoru Boke Kotorske.

Sve manjine su  važne u učešću u dijalogu o kulturi i kulturno-umjetničkoj baštini Boke Kotorske.

Samostalna obrada

Sami ćete proći obradu kroz koju ćete razumjeti kako se pristupa predmetima i svjedočanstvima, odnosno kako ih se opisuje i čini pristupačnim daljoj obradi, istraživanju i razumijevanju. Opis, objašnjenje teme iz Vašeg ugla biće posebno važni.

Nije cilj da budete poput stručnjaka, nego da shvatite sebe kao nosica svoje kulture i učesnika u kreiranju dijaloga o kulturi života na prostoru koji svi dijelimo i pomognete razumijevanju i očuvanju toga prostora.

Ispravno i pogrešno

Nema ispravnih i pogrešnih načina da odgovorite na ovaj poziv. Ništa što priložite neće biti previše malo niti previše obimno. Svaki je prilog dragocjen i trudićemo se da ga što bolje obradimo –  postavimo u kontekst istorije, umjetnosti i kulture na području Boke Kotorske.

Mogućnosti

Prilog može biti samo jedna fotografija, s opisom o kome ili o čemu svjedoči, a može uključivati stare fotografije, fotografije koje sami načinite – predmeta, mjesta, objekata, lokacija. To mogu biti dokumenti, kao svjedočanstva o nekim osobama, događajima, kraći video zapisi, zvučni zapisi – pogotovo ako je riječ o  vještini, djelatnosti, zanatu, običaju, obredu, pjesmi. To može biti pisani zapis nečijeg svjedočenja, svjedočenja starije osobe, odnosno kazivača/ice, to jest osobe koju odaberete kao ispitanika, zbog njenoga pamćenja i znanja o temi koja vas zanima.

Nekad i sad

Možda imate staru fotogafiju objekta, građevine, lokaliteta koji je danas potpuno promijenio izgled – možete ga fotografisati i poslati nam svjedočanstvo o tome kako je bilo nekada, a kako je sada i dodati svoja zapažanja o tome.

Priča

Vi ili starija osoba u porodici i/ili zajednici imate priču ili njen dio, trudićemo se da prepoznamo što više konteksta i tema koje priča otvara i da pomognemo njenom oblikovanju i predstavljanju. Cilj je omogućiti priči da raste i proširuje svoje značenje povezujući se s drugim pričama.

Nasljeđe

Pomognite svojoj djeci da nauče i bolje razumiju gdje žive, koju i kakvu kulturu i prostor nasljeđuju. Pomognite im da razviju odgovornost prema prostoru u kojem žive, da prepoznaju njegove vrijednosti i da razviju kulturu civilizovanog odnošenja prema njemu.

Dostavljanje građe

Građu na temu koju ste odabrali možete učitati direktno putem ovoga vebsajta, izborom teme u meniju preko dugmeta Odaberi temu.

Građu možete dostavi na e-adresu info@mojmuzej.me tako što ćete skinuti i ispuniti jedan od Obrazaca za dostavu građe, nakon što potvrdite saglasnost s Uslovima korištenja.

Svaka od mogućih tema ima zaseban obrazac. Skinite jedan ili više zavisno od količine priloga. Uz obrazac, priložićete prateće zapise (vizualne i zvučne zapise). Potrudite se da veličina priloga ne prelazi 10 MB.

Svaki prilog, bez obzira na veličinu, smatra se potpunim.