Istraživači i istraživačice
Uključite se i doprinesite projektu #Moj muzej

Pozvani su istraživači/ce baštine različitih profila (arheolozi/škinje, etnolozi/škinje, antropolozi/škinje, istoričari/ke, istoričari/ke umjetnosti, konzervatori/ke…) da se uključe i svoj rad učine prisupačnim širokoj publici.

Cilj je da otvorimo odjeljak na platformi s podacima o tome ko se sve aktivno bavio ili bavi istraživanjem kulturne i umjetničke baštine Boke Kotorske i edukujemo širu javnost, posebno djecu, o tome koje su istraživačke teme moguće i koje se sve struke njima i na koji način bave. Djeca bi bolje razumjela što je uopšte predmet određenih struka pa se tako i inspirisala da se možda jednog dana opredijele za isto zanimanje.

Tema može biti predstavljena kroz određen ugao ili cjelovito, zavisno od njenog karaktera i obima.

Tema, odnosno rad ili istraživanje koje dijelite mogu i ne moraju biti objavljeni.

 

Možete se uključiti na isti način kao ostali učesnici/e i korisnici/e i ispuniti jedan od ponuđenih Obrazaca za unos podataka ili to možete učiniti iz položaja struke i ispuniti poseban Obrazac za istraživače (v. niže).

Možete se uključiti i slanjem teksta svoga rada i pratećeg materijala na e-adresu info@mojmuzej.me i prepustiti nama da odaberemo jedan motiv ili temu Vašeg istraživanja i predstavimo je širokoj publici.

U tom slučaju:

 

 

Obrazac za istraživače/ice
Podaci o istraživaču/ici

Kontakt podaci će nam biti od koristi u slučaju nedoumica u vezi s Vašom prijavom ili u slučaju otvaranja mogućnosti za novi oblik saradnje

Link na Vašu internetsku stranicu ili stranicu institucije za koju radite i koju želite učiniti vidljivijom

Opis istraživanja

Molimo Vas da ovdje navedete ključne pojmove vezane uz temu, uključujući vrijeme i mjesto, i kroz temeljne opise omogućite uvid u nju.

Možete predstaviti čitavu temu ili jedan njen dio.

Ako je u pitanju predmet, poželjno je da opis obuhvati: vrstu/naziv (što je u pitanju, lokalni naziv ako postoji), naslov, dataciju, autora, mjere, materijal/tehniku, lokalitet (posebno ako je materijal arheološki ili etnografski).

Na kraju podijelite rezultate istraživanja i/ili tumačenje teme.

Vaš opis ne mora prelaziti dvije kartice teksta (ukupno 3600 slovnih i drugih znakova uključujući razmake).

Publikacija u kojoj je objavljeno istraživanje

Prilozi
Prateća dokumentacija, biografija s bibliografijom radova, fotografski i drugi prateći materijal
Saglasnost
Morate označiti da ste saglasni sa uslovima učešća prije nego pošaljete obrazac.