Tema
Običaj, obred
Nije tema koju želite? Promijenite temu ovdje.
Obrazac za unos podataka
Obrazac se smatra potpunim i ispunjenim i ako učesnik/ca ne može ponuditi odgovore na sva pitanja.
Podaci o učesniku

Kontakt podaci će nam biti od koristi u slučaju nedoumica u vezi s Vašom prijavom ili u slučaju otvaranja mogućnosti za novi oblik saradnje

Podaci o kazivaču

Ako je kazivača/ica više, dodajte imena i/ili starosnu dob ili samo naznačite da kazivač/ica postoji.

Tema
Lokacija

Ako je u pitanju manje mjesto, odredite ga uže i šire (ime zaseoka, sela, mjesta i grada)

Odredi na mapi
Obriši lokaciju
Vrijeme

Ako ne možete utvrditi tačan period, možete uzeti istorijski događaj kao odrednicu (recimo, prije ili poslije Drugog svjetskog rata). Vrijeme možete navesti kao godine, decenije ili opisno. Ako vrijeme ne možete ni približno odrediti, možete napisati „od davnina“ ili „skorija istorija“ i sl.

Obrada teme

Sve što smatrate važnim, a nije se našlo u odgovorima na sugerisana pitanja

Prilozi
Prilozi - fotografije, vizuelni i zvučni zapisi i sl.
Saglasnost
Morate označiti da ste saglasni sa uslovima učešća prije nego pošaljete obrazac.