Moj Muzej

Online platforma za digitalnu prezentaciju kulturno-istorijske i umjetničke građe koju dostavlja široka publika.

O projektu

#MojMuzej je online platforma koja obuhvata aktivnosti istraživačkog, edukativnog i kreativnog karaktera usmjerene na kulturnu baštinu Boke Kotorske.

Građani i građanke

Građani/ke sa prostora Boke Kotorske pozvani/e su da dostave građu o osobama, sjećanjima, legendama, običajima, obredima, praksama, umijećima, zanatima, lokalitetima, objektima, govoru, jeziku, upotrebnim predmetima ili predmetima umjetničke vrijednosti… koji nisu u potpunosti ili nisu uopšte stručno valorizovani, a posjeduju specifičnu vrijednost u kontekstu tradicije jedne porodice, odnosno zajednice.

Istraživači i istraživačice

Pozivamo stručnjake/inje-istraživače/ice baštine različitih profila (arheologe/škinje, etnologe/škinje, antropologe/škinje, istoričare/ke, istoričare/ke umjetnosti, konzervatore/ke…) da se uključe u projekat tako što će podijeliti rezultate nekog od svojih istraživanja i učiniti pristupačnim svoj rad širokoj publici.

Umjetnici i umjetnice

Pozivamo umjetnike/ce da se uključe u dijalog o baštini. ART segment otvoren je za sve one koji žele kreativno promisliti teme projekta, doprinijeti razvoju njegove ideje i skrenuti pažnju na svoj rad.