O projektu

Online platforma za digitalnu prezentaciju kulturno-istorijske i umjetničke građe koju dostavlja široka publika.

Edukacija

Poseban naglasak je na dijalogu i interakciji ukućana, dijalogu unutar porodice i lokalne zajednice, pogotovo mlađih generacija sa starijim. Mladi će dobiti priliku naučiti više o porodičnoj, lokalnoj, odnosno kolektivnoj kulturi i procesu njenog vrednovanja i prezentacije.

Za djecu je posebno osmišljen Vodič za istraživanje baštine, koji će im približiti i olakšati razumijevanje pojmova nasljeđe i baština i omogućiti da bolje razumiju što sve mogu biti teme njihovih interesovanja i istraživanja, kako da ih istraže, a onda opišu i dostave materijal o njima.

Ideja je da djeca i mladi intervjuišu starije članove domaćinstva i pomognu im zapisati svjedočanstva o prošlosti i kulturi. Bilo bi važno da razumiju na koje se sve korisne i plemenite načine mogu upotrebljavati digitalne tehnologije.

Proces

Prikupljenu građu koordinatorka selektuje, kategorizuje prema temama ili kriterijumima koji se razvijaju zavisno od vrste pristigle građe. Građa će nadalje proći stručnu i kreativnu obradu i biti objavljena na platformi.

Obrada podrazumijeva uklapanje u širi teorijski odnosno društveni, istorijski, istorijsko-umjetnički kontekst gdje god je to moguće.

Kreativna obrada podrazumijeva oblikovanje materijala tako da bude prijemčiv i razumljiv širokoj publici i da otvori različite moguće uglove njegovog posmatranja i razumijevanja.

Učesnici/e i korisnici/e

Projekat kao ciljne grupe ima djecu školskog i srednjoškolskog uzrasta, studente/kinje, odrasle osobe, penzionere/ke – osobe svih životnih dobi i svih nivoa obrazovanja s područja Boke Kotorske, bez ograničenja po bilo kojoj osnovi, s jedinim preduslovom da imaju pristup internetu i da se oni ili neko u njihovoj bližoj okolini služe internetom i kamerom i/ili snimačem zvuka na telefonu.

Cilj je posebno posvetiti pažnju uključivanju pripadnika RE populacije, budući da su projekti usmjereni na njih obično odijeljeni od onih koji se tiču većinskog stanovništva. Uključivanje RE populacije i drugih manjina u mainstream dijalog o kulturi i baštini područja Boke Kotorske otvoriće vrata drugačijoj vrsti interakcije nosioca različitih kulturnih slojeva na području Boke Kotorske i Crne Gore.

Projekat je usmjeren na amatere/ke i profesionalce/ke – zaljubljenike/ce u baštinu, naučne istraživače/ice, umjetnike/ce i sve kojiima lični i profesionalni interes možda nije vezan uz Boku Kotorsku, ali podržavaju ideju projekta.

Dijalog

Svaki prilog biće označen brojnim tagovima, što će olakšati pretragu na sajtu i podignuti vidljivost u internetskoj pretrazi.
Učesnici/e i korisnici/e pozvani/e su da učestvuju u tom procesu, dijeljenjem i označavanjem svojih i drugih priloga na društvenim mrežama.

Otvorenost za dalje dijeljenje i označavanje (tagovanje) omogućiće uključivanje šire zajednice u dijalog i nadogradnju informacija o građi i sadržaju.

Očekivano je da učesnici/e i korisnici/e na mrežama dijele sadržaj koji su sami/e predložili/e i istražili/e ili koji im je zanimljiv i da tako privuku veliki broj korisnika/ca i komentara – time i uglova sagledavanja i vrednovanja sadržaja.

Građani/ke

Građani/ke sa prostora Boke Kotorske pozvani/e su da dostave građu o osobama,
sjećanjima, legendama, običajima, obredima, praksama, umijećima, zanatima, lokalitetima, objektima, govoru, jeziku, upotrebnim predmetima ili predmetima umjetničke vrijednosti… koji nisu u potpunosti ili nisu uopšte stručno valorizovani, a posjeduju specifičnu vrijednost u kontekstu tradicije jedne porodice, odnosno zajednice.

Učesnicima/ama i korisnicima/ama su ponuđene smjernice i obrasci za unos podataka kroz koje će odabrati i predstaviti ono što sami/e prepoznaju kao kulturnu vrijednost ili kulturno dobro. Pri tome će barem djelimično proći put promišljanja, selekcije, valorizacije i prezentacije kakav prolazi obrada građe u rukama stručnih lica.

Istraživači/ce

Dva su načina uključivanja istraživača/ica.

Mogu se uključiti istraživači/ce baštine različitih profila (arheolozi/škinje, etnolozi/škinje, antropolozi/škinje, istoričari/ke, istoričari/ke umjetnosti, konzervatori/ke…) i odabrati jedan motiv, ugao ili temu koje žele učiniti vidljivim širokoj publici. To bi njihove istraživačke teme učinilo pristupačnim i uvećalo razumijevanja široke publike o tome ko se bavi baštinom, posebno baštinom Boke Kotorske, i na koji način. Djeca bi bolje razumjela što je uopšte predmet određenih struka pa se tako i inspirisala da se možda jednog dana opredijele za isto zanimanje.

Drugi način angažovanja istraživača/ica i stručnjaka/inja je kroz korištenje same građe. Na platformi će se naći interaktivna mapa Boke Kotorske i Crne Gore s ubilježenim mjestima odakle pristiže građa. Obrađena građa će biti obilježena jednom bojom, a neobrađena drugom. Mapa će omogućiti direktan pristup sadržaju koji se vezao uz datu lokaciju.

Sva građa koja ne bude mogla biti obrađena u roku u kojem projekat treba realizovati, biće dio baze podataka. Predviđen je popis tema koje pristigla građa otvara i/ili pokriva, a biće dostupan svima. Time će se istraživačima/icama različitih profila omogućiti da dobiju ideje o novim mogućim temama istraživanja.

Sva građa koja ne bude mogla biti obrađena u „prvom“ roku, biće predmet budućih istraživanja i projekata, što će otvoriti prostor saradnje sa zainteresovanim stručnjacima/kinjama i istraživačima/cama.

Umjetnici/ce

ART segment projekta otvoren je umjetnicima/ama svih profila i usmjerenja.

Likovni/vizualni umjetnici/e priložiće, uz fotografije rada, svoj CV i portfolio, podatke o radu koji žele predstaviti:  temi, godini nastanka, tehnici, dimenzijama i, tamo gdje je primjenjivo (digitalni umjetnici) – sve što je relevantno za način rada (tehnika, način obrade, korišteni aparat i sl.).

Umjetnici čiji je medijum pisana riječ, uz CV, mogu priložiti tekst u vidu pjesme, priče ili eseja.

Poželjno je, ali ne i neophodno, da prilože fotografiju teme koja ih je inspirisala.

Fotografija ne mora biti profesionalna ili umjetničkog karaktera. Ako se služe tuđom fotografijom, moraju imati dozvolu korištenja. Treba da navedu njeno porijeklo.

Muzičari se mogu poslužiti etnomuzikološkom građom ili melodijama i ritmovima koje vezuju uz tradiciju prostora Boke Kotorske ili muzički obraditi likovno ili književno djelo na temu Boke Kotorske. Mogu ponuditi svoje promišljanje baštinskih tema, pa priložiti skicu ili dovršeno muzičko djelo o tome – uz svoj CV i podatke o djelu.

Saradnja među umjetnicima je dobrodošla.

Ciljevi

  • Stimulisanje i edukacija široke populacije, bez obzira na dob i nivo obrazovanja
  • Stimulacija stručne zajednice za nove oblike istraživanja, obrade i prezentacije kulturno-istorijske i umjetničke građe.
  • Istraživanje kustoske uloge u kontekstu novih medija
  • Upotreba interneta kao medija i prostora putem kojega zajednica preuzima kontrolu nad sopstvenom baštinom i omogućuje nove pristupe u njenoj obradi, zaštiti i komunikaciji.
  • Otkrivanje baštine koju njeni nosioci prepoznaju/valorizuju kao kulturno dobro.
  • Približavanje manje pristupačnih i stručnih sadražaja, aktivnosti, termina širokoj publici.
  • Promišljanje baštine kroz međugeneracijski dijalog o kulturi
  • Otkrivanje kulturne raznolikosti unutar određene regije i  dijalog nosica njenih različitih kulturnih slojeva i identiteta

Modeli - okviri

Ograničenje na određenu regiju i broj obrađenih sadržaja predmeta obezbijediće veću povezanost prikupljene građe i veću mogućnost dovođenja u međusobnu vezu prvobitno nepovezanih ili manje povezanih sadržaja i viši kvalitet obrade.

Projekat je usmjeren na prostor Boke Kotorske, ali model po kojem se on realizuje može poslužiti za prostor čitave Crne Gore, po regijama.

Budućnost

Rok za dostavu građe je 5. septembar 2020. godine i može biti produžen.

Rok za realizaciju projekta # Moj muzej je početak septembra 2020. godine.

Ideja je da poziv širokoj publici preraste u stalni i otvoren poziv a da se tim saradnika/ca na projektu s vremenom proširi.

Predviđeno je da platforma nastavi živjeti, razvijati se, unapređivati svoj sadržaj i umrežavati se s pojedincima, stručnjacima/kinjama i organizacijama s kojima dijeli ciljeve.