Baština kroz umjetnost

Svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice, da uživa u umjetnosti i da učestvuje u naučnom napretku i u dobrobiti koja otuda proističe.

Pozivamo umjetnike/ce da se uključe u dijalog o baštini

#Moj Muzej je projekat muzeja prilagođen mogućnostima koje pružaju digitalni mediji.

Važna je mogućnost dijeljenja baštinskih priča na društvenim mrežama u cilju unapređenja dijaloga o kulturnoj baštini i upoznavanja široke populacije s problemima njenog prepoznavanja, opisivanja i prezentacije.

Koncept muzeja s idejom čuvanja predmeta u fizičkom prostoru, redefiniše se u kontekstu u kojem se više ne radi o fizičkom, materijalnom, nego o digitalnom obliku predmeta.

Koncept muzeja nije univerzalan i mnoge ljudske zajednice imaju drugačije strategije pamćenja, vrednovanja, čuvanja onoga što osjećaju svojim nasljeđem u odnosu na strategiju njegovog institucionalizovanog obuhvatanja, kakvu smo mi prihvatili.

Umjetnost ima moć da kreativno razvije i prevaziđe konceptualna ograničenja svake strategije  i da preispitakonzervativne ili tradicionalne pristupe na kojima ona može počivati.

 

Tema projekta  #Moj Muzej je kulturna baština Boke Kotorske, tema su njeno prepoznavanje, opisivanje, prezentovanje, time i očuvanje, ali i njena ugroženost.

Ovaj segment otvoren je za umjetnike/ce koji žele kreativno promisliti teme projekta, doprinijeti razvoju njegove ideje i skrenuti pažnju na svoj rad.

 

INSPIRACIJA

 

Pejzaž

Vrijednost pejzaža može biti višeznačna za zajednicu –  medicinska, duhovna, društvena, ekonomska, umjetnička…

Pejzaž se može promišljati kroz interakciju prirode i djela ljudske ruke tokom vremena. Pejzaž može biti pozornica drame s temom prepoznavanja i očuvanja baštine illi sljepoće na nju.

Kako se krajolik, prirodni, kulturni, životni –  mijenjao i kako su prostori sjećanja brisani ili vrednovani?

 

Nekad i sad

Način da se tematizuju prostor, vrijeme, mijene, intervencije u prostor (tako i vrijeme?) može biti ponovno fotografisanje jedne iste lokacije.

Gdje živimo, otkad je ovaj prostor, počinje li i završava s nama?

Kakav je i koji to prostor?

Velike su mogućnosti kreativne obrade digitalne fotografije ili kombinacije starih fotografija u digitalnom obliku i novonastalih zapisa. Isto vrijedi za rad u tradicionalnim likovnim medijima.

Cilj može biti kreiranje mape sjećanja, kolaža koji otkriva pukotine kroz vrijeme, kreativno kombinovanje tehnika u cilju vizualizacije baštinskih tema, igra crno-bijele ili sive, betonizirane i zelene slike svijeta – ako Boku Kotorsku razumijemo kao svijet za sebe.

Zanimaju nas lično promišljanje ili otkrivanje nečije zaboravljene priče.

Mogućnost je saradnja među umjetnicima/ama, saradnja između umjetnika/ca i istraživača/ica.

 

Uslovi

ART segment projekta otvoren je umjetnicima/ama svih profila i usmjerenja.

Likovni/vizualni umjetnici/e priložiće, uz fotografije rada, svoj CV i portfolio, podatke o radu koji žele predstaviti:  temi, godini nastanka, tehnici, dimenzijama i, tamo gdje je primjenjivo (digitalni umjetnici) – sve što je relevantno za način rada (tehnika, način obrade, korišteni aparat i sl.).

Umjetnici čiji je medijum pisana riječ, uz CV, mogu priložiti tekst u vidu pjesme, priče ili eseja.

Poželjno je, ali ne i neophodno, da prilože fotografiju teme koja ih je inspirisala.

Fotografija ne mora biti profesionalna ili umjetničkog karaktera. Ako se služe tuđom fotografijom, moraju imati dozvolu korištenja. Treba da navedu njeno porijeklo.

Muzičari se mogu poslužiti etnomuzikološkom građom ili melodijama i ritmovima koje vezuju uz tradiciju prostora Boke Kotorske ili muzički obraditi likovno ili književno djelo na temu Boke Kotorske. Mogu ponuditi svoje promišljanje baštinskih tema, pa priložiti skicu ili dovršeno muzičko djelo o tome – uz svoj CV i podatke o djelu.

Saradnja među umjetnicima je dobrodošla.